RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 10.2014
  • Članak:(Ne)oporezive potpore radnicima i JOPPD
  • Stranica:63.
  • Autor/i:mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
    Anamarija Miletić , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

Sažetak:

Poslodavci moraju radnicima u nekim slučajevima - prema odredbama kolektivnih ugovora, pravilnika o radu i drugih akata koji uređuju prava radnika - isplatiti potporu. Uglavnom se potpore dodjeljuju bez obveze oporezivanja a kada ih treba oporezivati i na koji način iskazati u obrascu JOPPD pročitajte u nastavku.
  1. Potpore kao materijalna prava radnika
  2. Iskazivanje potpora u JOPPD-u
  3. Primjeri neoporezivih potpora i JOPPD
  4. Isplata potpora iznad utvrđenih neoporezivih svota

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)