RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U nadležnim ispostavama Porezne uprave (dalje: PU), prema sjedištu za pravne osobe te prebivalištu ili uobičajenom boravištu za fizičke osobe i građane, ovlašteni službenici provode ovršni postupak radi prisilne naplate poreznog duga i drugih javnih davanja koja nisu plaćena, u skladu s odredbama Općega poreznog zakona te Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima. Ovršni postupak na temelju ovršnih i vjerodostojnih isprava obavlja se u opsegu koji je potreban za namirenje poreznog duga, i to donošenjem rješenja o pljenidbi i prijenosu novčanih sredstava koje ovršenik ima na računu i oročenim novčanim sredstvima te pljenidbom novčanih sredstava (plaće) koju ovršenik ostvaruje kod poslodavatelja.
  Međutim, uz zadovoljenje propisanih uvjeta i dostavu dokaza o vlastitim primanjima te primanjima i imovini članova kućanstva, PU ima mogućnost u iznimnim slučajevima otpisati dospjeli porezni dug djelomično ili u cijelosti, s kojom svrhom je dužnik obvezan popuniti ogledni obrazac zahtjeva radi pokretanja postupka.
  Više o navedenom, pročitajte u nastavku.
  1. Uvod
  2. Prisilna naplata javnih davanja
  3. Ovršne mjere koje provodi ispostava PU-a
  4. Iznimni slučajevi kada je moguće otpisati dospjelo porezno dugovanje
  5. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)