RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Nastavljajući se na članak o „EU potvrdi“, koji je objavljen u prošlom broju RRiF-a, u ovom broju autorica prikazuje uvjete za prekogranično pružanje usluga na privremenoj i povremenoj osnovi na jedinstvenom europskom tržištu koji su propisani odredbama Direktive o uslugama na unutarnjem tržištu (2006/123/EZ), odnosno Zakonom o uslugama (Nar. nov., br. 80/11.).
  1. Uvod
  2. Jedinstveno unutarnje tržište Europske unije
  3. Osnovni pojmovi
  4. Slobodno tržište usluga u Republici Hrvatskoj
  5. Kriteriji provedbe postupaka ishođenja odobrenja za obavljanje uslužne djelatnosti
  6. Pružanje usluga državljana Republike Hrvatske u drugim državama EU-a
  7. Uvjeti za obavljanje djelatnosti stečenih u državi pružatelja usluge
  8. Kategorije usluga na koje se primjenjuje Zakon o uslugama
  9. Ograničenja kod pružanja usluga u Europskoj uniji
  10. Odobrenje za obavljanje uslužnih djelatnosti u SR Njemačkoj
  11. Odobrenje za obavljanje uslužnih djelatnosti u Republici Austriji
  12. Uvjet posjedovanja odgovarajuće potvrde o izobrazbi
  13. Uvjeti za primjenu postupaka prekograničnog pružanja usluga u Republici Sloveniji
  14. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)