RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Pravo radnika na odmore i dopuste jedno je od osnovnih prava iz radnog odnosa koje poslodavci moraju omogućiti radnicima u zakonom propisanim okvirima. Uz pravo na dnevne i tjedne odmore, čije smo novo zakonsko uređenje pojasnili u prošlom broju našeg časopisa, radnici za svaku kalendarsku godinu ostvaruju pravo na plaćeni godišnji odmor, a u određenim slučajevima imaju pravo i na plaćeni ili neplaćeni dopust. U ovom broju pojašnjavamo u kojim slučajevima i na koji način radnici mogu koristiti plaćeni i neplaćeni dopust, dok ćemo novo zakonsko uređenje godišnjih odmora detaljno pojasniti u posebnom, trećem dijelu ove serije članaka.
  1. Uvodno
  2. Plaćeni dopust
  3. Neplaćeni dopust

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)