RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U člancima objavljenim u prošlim brojevima našeg časopisa dana su detaljna tumačenja odredaba novog Zakona o radu kojima su, drukčije nego do sada, uređena pitanja obveznih dnevnih i tjednih odmora radnika te plaćeni i neplaćeni dopust. U ovom članku dajemo detaljna objašnjenja novoga zakonskog uređenja godišnjih odmora, odnosno objašnjavamo kako u skladu s novim Zakonom o radu utvrditi ukupno trajanje godišnjeg odmora radnika; u kojim slučajevima radnik ostvaruje pravo na puni, a u kojim na razmjerni dio godišnjeg odmora; kako godišnji odmor koristiti u dijelovima; koje su mogućnosti prenošenja godišnjeg odmora u sljedeću kalendarsku godinu te mnoga druga s godišnjim odmorima povezana pitanja koja se pojavljuju u praksi.
  1. Uvodna razmatranja
  2. Pojam i pravni okvir instituta godišnjeg odmora
  3. Trajanje godišnjeg odmora
  4. Stjecanje prava na godišnji odmor
  5. Sporazum o odricanju prava na godišnji odmor
  6. Materijalna prava radnika vezana za godišnji odmor
  7. Korištenje godišnjeg odmora u dijelovima
  8. Prenošenje godišnjeg odmora u sljedeću kalendarsku godinu
  9. Raspored korištenja godišnjeg odmora i obavještavanje radnika o rasporedu

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Računovodstvo poduzetnika (1)