Posebnosti godišnjeg popisa u obrtničkim djelatnostima

Časopis: Prilog godišnji popis (inventura) - 11.2014
Članak:
Posebnosti godišnjeg popisa u obrtničkim djelatnostima
Stranica:
30.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , ovl. rač.
Sažetak:
U ovom se članku upućuje na osobitosti, kako s poreznog tako i s knjigovodstvenog motrišta, na dopuštene i prekomjerne gubitke – manjkove na robi te zalihama koje se utvrđuju u godišnjem popisu fizičkih osoba. I samostalne obrtničke djelatnosti, jednako kao i trgovačka društva, trebaju krajem poslovne godine provesti godišnji popis – inventuru. Iskazane razlike, neovisno o tome je li riječ o zalihama robe ili dugotrajnoj imovini, mogu bitno utjecati na dohodak fizičkih osoba. Zato i ova skupina poreznih obveznika treba prije izrade godišnje prijave na obrascu DOH provesti godišnji popis i uskladiti podatke iskazane u poslovnim knjigama sa stvarnim stanjem.
  Napominjemo da smo o navedenoj temi opširno pisali u časopisu RRiF, br. 11/13. – PRILOG, str. 24., te da na ovu temu, u odnosu na prethodnu godinu, nema promjena s motrišta dohotka i PDV-a, osim promjene stope PDV-a.
  1. Uvod
  2. Kako se provodi godišnji popis u obrtničkim djelatnostima
  3. Odluke o dopuštenoj visini kala, rastepa, kvara i loma primjenjuju obrtničke djelatnosti
  4. Postupanje s utvrđenim viškovima i manjkovima kod „dohodaša“
  5. Evidentiranje utvrđenih viškova i manjkova u poslovnim knjigama „dohodaša“
  6. Zaključak
Hashtags:
#Dohodak, #Obrtnici, #PDV, #Porezi, #Porezi, #SamostalnaDjelatnost, #SamostalnaDjelatnost