RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Intervenirano je u Državni proračun Republike Hrvatske za 2014. godinu. Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu koje je prihvatio Hrvatski sabor. Učinjene su i određene preraspodjele na pojedinim kategorijama na kojima planirana sredstva nisu dostatna, a nužno ih je obaviti u ovoj godini.
1    Uvod
2    Prihodi državnog proračuna
3    Rashodi državnog proračuna
4    Ukupni manjak državnog proračuna
5    Procjena ukupnog manjka konsolidirane opće države

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)