RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U 2015. gospodarski subjekti će u postupcima javne nabave moći svoje ponude i zahtjeve za sudjelovanjem dostavljati i elektroničkim putem kroz sustav Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske. Riječ je o daljnjem koraku u razvoju elektroničke javne nabave. U ovom radu daje se pregled relevantnih zakonskih odredaba te praktično opisuje priprema takvog postupka javne nabave i dostava ponuda elektroničkim putem. Postupak javnog otvaranja elektronički dostavljenih ponuda te njihov pregled i ocjenu obradit će se u sljedećem broju.
1.    Uvod
2.    Priprema postupka javne nabave  u kojem je omogućena elektronička dostava ponuda (naručitelji)
3.    Dostava ponuda elektroničkim putem  u postupku javne nabave (ponuditelji)
4.    Umjesto zaključka

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)