RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U nekoliko su navrata u časopisu objavljivani odgovori na niz pitanja iz sustava javne nabave koji u zakonodavnom okviru predvodi Zakon o javnoj nabavi. U ovom se članku daju primjeri iz prakse Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave koji upućuju na njezina stajališta u prijepornim situacijama istog sustava.
1. Uvod
2. Primjeri iz prakse

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)