RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

  Pristupne napomene
 • Propisi koji uređuju obračun amortizacije
 • Obveznici obračuna amortizacije
 • Pristup obračunu amortizacije s obzirom na vrstu djelatnosti koju subjekt obavlja
 • Dugotrajna imovina koja podliježe amortizaciji
 • Određivanje korisnog vijeka trajanja predmeta dugotrajne imovine
 • Metode amortizacije dugotrajne imovine
 • Osnovica za obračun amortizacije
 • Promjene osnovice za amortizaciju zbog poboljšanja, rekonstrukcija i naknadnih procjena
 • Od kada počinje i kada prestaje obveza obračuna amortizacije
 • Specifičnosti u obračunu amortizacije pojedinih vrsta dugotrajne imovine
 • Primjer obračuna amortizacije
 • Na što treba obratiti pozornost prilikom obračuna amortizacije

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)