RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Izmjenama Pravilnika o kvotnom zapošljavanju došlo je do izmjena u vezi s utvrđivanjem kvote koja se određuje u visini od 3 %, a ne kao do sada ovisno o NKD-u. Osim toga, propisana su izuzeća nekih radnih mjesta od ukupnog broja zaposlenih osoba i načina na koji se treba postupati u slučaju kada se žele pojedina radna mjesta izuzeti iz ukupnog broja radnih mjesta. Obračun novčane naknade ako se ne obavi zapošljavanje osoba s invalidnošću trebat će obračunati prvi put u veljači 2015., za siječanj 2015. Više o navedenom, u nastavku članka.

1. Uvodno

2. Koje su djelatnosti

6. Obračun i uplata naknade obvezne zaposliti osobe s invalidnošću

3. Kako izračunati „kvotu“

4. Redovito zapošljavanje OSI-ja

5. Zamjensko zapošljavanje

7. Novčana nagrada za zapošljavanje OSI-ja iznad kvote

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)