RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Trgovačka djelatnost središnja je tema ovog članka, a svrha mu je skrenuti pozornost na određene poslovne događaje u vezi s obavljanjem trgovine na veliko i malo koji mogu imati posebno značajan utjecaj na godišnji obračun – bilo da je riječ o vrednovanju zaliha trgovačke robe bilo utjecaju na utvrđivanje osnovice poreza na dobitak. U nastavku ćemo se osvrnuti na neke od specifičnih poslovnih događaja u trgovačkoj djelatnosti kako bi se u poslovnim knjigama ovih poduzetnika u postupku izrade godišnjeg obračuna ispravile možebitne pogreške u obračunima, poreznim postupcima ili knjiženjima.
1. Uvod
2. Vrednovanje zaliha trgovačke robe
3. Predujmovi za robu
4. Naknadni popusti u trgovini
5. Vrijednosno usklađivanje zaliha trgovačke robe
6. Što još treba uključiti u zalihe trgovačke robe na dan 31. prosinca 2014.
7. Zaključak
 

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)