RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U odnosu na prethodnu godinu, jedina značajna promjena za djelatnost pružanja usluge smještaja te pripreme i usluživanja hrane o kojoj ovi poduzetnici trebaju voditi računa i kod izrade završnog računa, je promjena stope PDV-a na 13 %. Za tu je djelatnost zakonodavac propisao posebnu stopu PDV-a koja se odnosi samo na pružanje usluga smještaja te pripreme i usluživanja hrane, odnosno na ugostiteljske usluge pružene u svim tipovima ugostiteljskih objekata.
U nastavku se daju najznačajnije napomene u vezi s kontrolom, pripremom i izradom godišnjeg obračuna za ovu djelatnost za 2014.
1. Uvod – zakonski okvir za obavljanje djelatnosti ugostiteljstva
2. ŠTO SVE kontrolIRAJU ugostiteljI i hotelijerI prije izrade godišnjeg obračuna
3. Koje evidencije trebaju imati ugostitelji u ugostiteljskom objektu
4. Kontrola nabave sirovina i materijala s poreznog i računovodstvenog motrišta
5. Kontrola poreznih obveza i iskazanih prihoda od pružene usluge smještaja te usluge pripreme i usluživanja hrane
6. Računovodstvene radnje u ugostiteljstvu na kraju godine
7. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)