RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Poduzetnici koji obavljaju servisne djelatnosti prodaju svoje usluge te najčešće ugrađuju rezervne dijelove, odnosno dijelove za održavanje. Upravo se zbog toga poduzetnici koji obavljaju servisne djelatnosti najčešće bave i trgovinom (prodajom rezervnih dijelova, trajnih potrošnih dobara za održavanje, zamjenu, doradu ili obnovu predmeta koji se ponovno prodaju itd.). U nastavku objašnjavamo neka porezno-bilančna rješenja koja su posebnost u odnosu na druge djelatnosti i o kojima je trebalo voditi brigu prilikom evidentiranja poslovnih događaja tijekom 2014. u servisnim djelatnostima.
1. Uvod
2. Obveze servisnih djelatnosti prema Zakonu o zaštiti potrošača
3. Ustroj računovodstva kod servisnih djelatnosti
4. Zamjena dobara i troškovi popravka dobara u jamstvenom roku
5. Ustroj računovodstva u trgovačkim društvima koja se uz servis bave i trgovinom
6. Umjesto zaključka

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)