RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Trgovačka društva koja obavljaju prijevozničku djelatnost vode poslovne knjige i sastavljaju financijska izvješća u skladu sa Zakonom o računovodstvu i računovodstvenim standardima ovisno o tome jesu li razvrstani u Pravilnik o dozvolama za obavljanje linijskog prijevoza velike, srednje ili male poduzetnike. Prijevoznička društva razlikuju se međusobno ovisno o tome kojim se prijevozom bave te o veličini i organizaciji poslovanja.
U ovom se članku obrađuju neke posebnosti poslovanja u prijevozničkim djelatnostima računovodstveni postupci vezani za te posebnosti.
Prijevoznička društva sastavljaju prijavu poreza na dobitak i druge prijave za javne prihode na uobičajeni način, a također i konačan obračun poreza na dodanu vrijednost, o čemu pišemo u ovom broju časopisa.
1. Uvod
2. Rokov predaje financijskih i poreznih izvješća
3. Tehnički preduvjeti za obavljanje cestovnog prijevoza
4. Registar prijevoznika
5. Dokumentacija u vozilu
6. Radno vrijeme vozača
7. Prijevoz tereta za vlastite potrebe
8. Putni troškovi
9. Nabava vozila i druge dugotrajne imovine
10. Obračun usluga prijevoza
11. Prijevoz putnika
12. Organizacija prijevoza
13. Štete u prijevozu
14. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)