RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Priprema i provedba godišnjeg obračuna u poljoprivredi zahtijeva obavljanje uobičajenih radnji koje se krajem godine obavljaju i u drugim djelatnostima kao što su popis imovine i obveza, obračun amortizacije, utvrđivanje ukupnih prihoda i rashoda, poslovnog rezultata i sl. Autorica u ovome članku pojašnjava utvrđivanje vrijednosti biološke imovine i poljoprivrednih proizvoda na datum bilance, pri čemu poseban naglasak stavlja na to kako utvrditi fer vrijednost tih imovinskih oblika budući da HSFI-ji odnosno MSFI-ji za ovu vrstu djelatnosti zahtijevaju primjenu fer odnosno tržišnih cijena uz manje iznimke.
1. Uvod
2. Računovodstveno praćenje ulaganja u višegodišnju biljnu proizvodnju
3. Računovodstveno praćenje ulaganja u osnovno stado
4. Računovodstveno praćenje ulaganja u jednogodišnju biljnu proizvodnju
5. Ulaganja u jednogodišnju stočarsku proizvodnju
6. Evidentiranje državnih potpora
7. Zaključak
 

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)