RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U ovom su članku definirane posebnosti koje se odnose na računovodstveno praćenje poslovnih događaja u graditeljskoj djelatnosti u skladu sa zahtjevima računovodstvenih standarda. Pritom je obrazloženo kako na datum bilance trebaju postupati uslužni graditelji u vezi s priznavanjem prihoda, a kako investitori koji najveću pozornost trebaju pridati tomu jesu li u vrijednost investicija uključili sve troškove koji se trebaju uključiti u tu vrijednost prema zahtjevima računovodstvenih standarda. Uz to, definirano je i kakvo je postupanje u graditeljskoj djelatnosti s motrišta PDV-a odnosno koji su se radovi u 2014. trebali isporučivati uz tuzemni prijenos porezne obveze.
1. Računovodstvena određenja za uslužne graditelje
2. Računovodstvena određenja za investitore
3. Prodaja građevina i nastanak obveze PDV-a
4. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)