RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U ovom se proračunskom praktikumu knjiže i obrazlažu knjiženja obračunavanja i plaćanja naknade zbog nezapošljavanja osoba s invalidnošću te obračuna i isplate dnevnica u vezi sa službenim putom. Ako proračunska osoba mora obračunavati i plaćati naknadu zbog nezapošljavanja osoba s invalidnošću, mora odabrati račune koji se odnose na ostale naknade jer nije otvoren poseban račun u računskom planu za ovu vrstu javnog tereta. U sustavu obračuna troškova službenog puta od početka godine nema promjena, no upozorava se da se primitci u vezi sa službenim putom koji su neoporezivi i nadalje mogu, ako je tako dopušteno unutarnjim pravilima proračunskih osoba, isplaćivati u gotovu novcu.
1. Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invalidnošću
2. Isplata troškova službenog puta

 

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)