RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Neprofitna organizacija može uputiti radnika na službeni put radi obavljanja poslova iz djelokruga rada njegova radnog mjesta te mu nadoknaditi određene izdatke nastale na službenom putu na način i pod uvjetima utvrđenim izvorima radnog prava koji je obvezuju. Jednako tako, osim osobama u radnom odnosu, neprofitna organizacija troškove službenog puta može, uz određene uvjete i do propisanih svota, u skladu s poreznim propisima, neoporezivo nadoknaditi i osobama izvan radnog odnosa.
1. Trošak službenog puta radnika
2. Trošak službenog puta osobe izvan radnog odnosa

 

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)