RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 2.2015
  • Članak:Minimalna plaća za 2015. godinu
  • Stranica:157.
  • Autor/i:mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.

Sažetak:

Objavljena je nova minimalna plaća važeća za utvrđivanje bruto-plaće za radnike tijekom 2015. Institut minimalne plaće je socijalno zaštitni instrument te predstavlja najnižu mjesečnu svotu bruto-plaće koja radniku pripada za rad u punom radnom vremenu. Pravo na minimalnu plaću imaju svi radnici koji rade u Republici Hrvatskoj, neovisno o sjedištu ili registraciji poslodavca (pravne i fizičke osobe, neprofitne organizacije, tijela državne uprave, udruge i dr.). O primjeni minimalne plaće te njezinoj novoj visini, pišemo u nastavku članka.
1. Utvrđivanje plaće radnika
2. Minimalna plaća za 2015.
3. Kada se može isplatiti manja svota plaće od minimalne
4. Kada treba povećati minimalnu plaću
5. Nadzor nad primjenom minimalne plaće
 

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)