RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Ovo je zadnja godina za koju postoji obveza sastavljanja konačnog obračuna PDV-a na obrascu PDV-K koji porezni obveznici trebaju predati do 28. veljače 2015. Tako je propisano u Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o PDV-u koji je objavljen u Nar. nov., br. 143/14., a koji se primjenjuje od 1. siječnja 2015.
O posebnostima sastavljanja konačnog obračuna PDV-a za 2014. za proračunske i neprofitne korisnike, pisali smo u zasebnom članku u časopisu RRiF br. 1/15., str. 225.
Koje su obveze i posebnosti sastavljanja konačnog obračuna PDV-a za 2014. za poduzetnike „dobitaše“ i „dohodaše“ i koje radnje prethode izradi konačnog obračuna, pišemo u nastavku članka.
1. uvod
2. Na koga se odnosi obveza sastavljanja I predaje obraSCA pdv-K
3. Koji računi ulaze u konačni obračun PDV-a ZA 2014.
4. Obveze u vezi s podjelom pretporeza u 2014. iz ulaznih računa
5. Obveza ispravka pretporeza kod gospodarskih dobara
6. Zaključivanje poreznih evidencija − knjige I-RA i U-RA i povezanost s knjigovodstvenim računima
7. Utvrđivanje konačne obveze PDV-a u računovodstvenim evidencijama „dobitaša“
8. Konačni obračun PDV-a za fizičke osobe „dohodaše”
9. Obrazac PDV-K za 2014.
10. Izvješće o ostvarenim oslobođenjima od plaćanja PDV-a
11. Zaključak
 

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)