RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U ovom članku pišemo o obvezi i načinu podnošenja prijave poreza na dohodak (obrazac DOH) za građane za 2014. godinu. Porez na dohodak je obveza svih fizičkih osoba koje ostvaruju primitke po bilo kojoj osnovi određenoj Zakonom o porezu na dohodak. Tijekom godine plaća se predujam poreza na dohodak, a konačna porezna obveza utvrđuje se po isteku poreznog razdoblja - kalendarske godine na temelju godišnje porezne prijave. Međutim, poreznu prijavu obvezno podnose samo osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost te dohodak utvrđuju na temelju poslovnih knjiga (obrtnici, slobodna zanimanja, poljoprivrednici i ostali porezni obveznici koji vode poslovne knjige), a osobe – građani koji ostvaruju plaću i ostale primitke za koje se porez na dohodak plaća u trenutku isplate (po odbitku), u pravilu, nisu obvezni podnijeti poreznu prijavu, osim u nekim određenim slučajevima: ako su u tijeku 2014. ostvarivali plaću kod dva ili više poslodavaca istodobno, ako ustanove da je porez iz nekih razloga neispravno obračunan te je plaćeno manje poreza ili pak ako ustanove da je porez preplaćen pa mogu odlučiti predati prijavu radi povrata preplaćenog poreza. Sva pojašnjenja u vezi s tim, pročitajte u ovom članku.
1. Uvodne napomene
2. Dohodak za koji ne postoji obveza podnošenja porezne prijave
3. Razlozi zbog kojih porezni obveznik može odlučiti podnijeti poreznu prijavu iako nije obvezan
4. Koji su građani obvezni podnijeti poreznu prijavu
5. Što treba znati o oporezivanju dohodaka da bi se mogla ispravno sastaviti porezna prijava
6. Kome se predaje porezna prijava
7. Može li se od porezne prijave odustati ili je ispraviti nakon predaje
8. Sastavljanje porezne prijave
9. Obveza podnošenja porezne prijave za osobe koje nisu obvezne podnijeti poreznu prijavu i ne žele ju podnijeti, a tijekom godine su koristile poreznu olakšice
10. Utvrđivanje poreza i prireza za 2014. godinu u dijelu porezne prijave - UPO
11. Priznavanje izdataka po osnovi uplaćene premije za dobrovoljno mirovinsko osiguranje
 

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)