RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

S obzirom na to da „prosječna kamatna stopa“ koja od sredine 2013. čini osnovicu za izračun stope zateznih kamata u protekla četiri referentna razdoblja prema izračunima i objavama HNB-a kontinuirano opada, u kontinuiranom je padu i stopa zakonske zatezne kamate koja se naplaćuje vjerovniku kod zakašnjenja s ispunjenjem novčane obveze. Naime, prema objavi HNB-a od 2. siječnja 2015., nova prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godinu dana nefinancijskim trgovačkim društvima je 5,14 %, što znači da je nova stopa zakonske zatezne kamate u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2015. snižena na 12,14 % godišnje.
1. Uvodne napomene
2. Način izračuna stope zakonske zatezne kamate
3. Stope zakonske zatezne kamate između poduzetnika u 2013., 2014. i 2015. godini
4. Dopuštena stopa ugovorne zatezne kamate
5. Obveza obračunavanja i naplate zateznih kamata te način uračunavanja kamate
 

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)