RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Obrtnici, slobodna zanimanja, poljoprivrednici i ostale fizičke osobe koje obavljaju samostalne djelatnosti koji su promijenili način oporezivanja te umjesto poreza na dohodak plaćali porez na dobitak, mogu se ponovo vratiti na plaćanje poreza na dohodak. S obzirom na to da se u tom slučaju ponovno mijenja način vođenja poslovnih knjiga, s obračunskog načela na načelo blagajne, moraju sastaviti početno stanje u knjizi primitaka i izdataka na koje nastavljaju voditi poslovne knjige prema Zakonu o porezu na dohodak. Kako to treba učiniti, pišemo u ovom članku.
1. Uvodne napomene
2. Kako sastaviti početno stanje prilikom prelaska s obračunskog načela na načelo blagajne
3. Kako treba postupiti s porezom na dodanu vrijednost
4. Primjeri iskazivanja početnog stanja u poslovnim knjigama obveznika poreza na dohodak
5. Promjena u plaćanju doprinosa

 

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)