RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U ovom radu autor detaljno pojašnjava pravnu prirodu menadžerskih ugovora, njihov sadržaj te bitne i prirodne sastojke tog ugovora. Jednako tako, pojašnjava prestanak menadžerskog ugovora te menadžerski ugovor kao mješoviti ugovor odnosno casus mixtus, navodeći pritom relevantna pravna stajališta Vrhovnog suda Republike Hrvatske.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)