RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Povećana plaća kao sastavni dio plaće po određenim zakonskim osnovama je institut našega radnog prava reguliran u čl. 94. Zakona o radu (Nar. nov., br. 93/14. – dalje: ZR). Tom su zakonskom odredbom ustanovljene samo osnove za priznavanje prava radnika na povećanu plaću, dok su mjerila prepuštena autonomnoj regulativi (kolektivnim ugovorima, pravilnicima o radu i ugovorima o radu). ZR nema zaštitne odredbe ni o najnižoj dopuštenoj povećanoj plaći pa se postavlja pitanje do koje se mjere (donje granice) autonomnim aktima može odrediti postotak povećanja plaće po svakoj od zakonskih osnova iz čl. 94. ZR-a. O tome i drugim problemima u primjeni čl. 94. ZR-a te o autonomnoj regulativi mjerila za povećanu plaću, autor piše u ovome članku.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)