RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Vlasnički udjel podrazumijeva i dostupnost barem osnovnih financijskih informacija o društvu, ali događa se da su takve informacije korisnicima dostupne ili prekasno ili su manjkave. U članku se prikazuje kako korisnici financijskih izvještaja mogu, na osnovi nepotpunih informacija o društvu odnosno na osnovi različitih raspoloživih informacija i uporabom različitih tehnika vrednovanja procijeniti vrijednost glavnice društva.
1. Uvod
2. Mjerenje fer vrijednosti instrumenata glavnice
3. Čimbenici izbora tehnike vrednovanja instrumenata glavnice
4. Tržišni pristup
5. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)