RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U Zakonu o trošarinama (Nar. nov., br. 22/13., 32/13. i 81/13., dalje: ZOT) i provedbenim odredbama Pravilnika o trošarinama (Nar. nov., br. 64/13., 129/13., 70/14., 157/14. i 8/15.: dalje: POT) navodi se da je preduvjet za trošarinsko poslovanje s trošarinskim proizvodima da osoba mora biti upisana u registar trošarinskih obveznika, i to najkasnije 8 dana prije početka obavljanja registrirane djelatnosti. Istodobno mora ishoditi odobrenje za poslovanje s trošarinskim proizvodima u odgovarajućem trošarinskom statusu kod nadležnoga carinskog ureda. Opširnije o registraciji trošarinskih obveznika može se pročitati u nastavku članka.
1. Uvod
2. Prijava za upis u registar trošarinskih obveznika
3. Elektroničko podnošenje obrazaca prijave za upis u registar trošarinskih obveznika
4. Odobrenje za rad ovisno o odabiru trošarinskog statusa
5. Prekršajne sankcije

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)