RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Prijavu poreza na dobitak za 2014. na propisanom obrascu PD najkasnije do 30. travnja 2015., obvezni su podnijeti svi porezni obveznici koji obavljaju gospodarsku djelatnost radi ostvarivanja dobitka ili drugih gospodarski procjenjivih koristi.
Iako se obrazac PD do propisanog roka može dostaviti poštom ili predati neposredno referentu u nadležnoj ispostavi Porezne uprave, za porezne obveznike koji su prema računovodstvenim propisima razvrstani u velike i srednje poduzetnike te sve obveznike PDV-a, propisana je obveza dostave obrasca PD elektroničkim putem u okviru elektroničkih usluga Porezne uprave i korištenjem sustavom ePorezna.
1. Uvod
2. Razdoblje utvrđivanja poreza na dobitak
3. Dostavljanje priloga uz poreznu prijavu
4. Porezni obveznici koji ne podnose poreznu prijavu
5. Načini podnošenja prijave poreza na dobitak
6. Usklađenje evidencija poreznog obveznika s Poreznom upravom
7. Verifikacija porezne prijave i obveza plaćanja utvrđene razlike po konačnom obračunu
8. Zaključak
 

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)