RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Nematerijalna imovina predstavlja najveći potencijal za ostvarivanje dobitka ili gubitka. U geografskom je pogledu najmobilnija. Vrlo joj je teško odrediti vrijednost. Često predstavlja teškoću već samo priznavanje te imovine jer nije uvijek pravno zaštićena i registrirana, a također nije uvijek niti iskazana u poslovnim knjigama trgovačkih društava. S obzirom na to da se obveznici poreza rado koriste transakcijama s nematerijalnom imovinom za smanjivanje porezne osnovice, te su transakcije često predmet poreznoga inspekcijskog nadzora. U članku se opisuje nekoliko slučajeva iz rada Porezne uprave Republike Slovenije.
1. Uvod
2. Prijenos nematerijalne imovine
3. Troškovi licencija

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)