RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

S manjenjem 40 % stope poreza na kamate, od 1. siječnja 2015. ponovo se akualizira davanje zajmova uz obračun kamate. Naime, u praksi se često pojavljuju situacije gdje poduzetnici – pravne i fizičke osobe (obrtnici, samostalna zanimanja) - zbog održavanja likvidnosti pozajmljuju novac od fizičkih osoba – građana. Pritom se postavljaju razna pitanja, npr. može li građanin pozajmiti određenu svotu novca pravnoj osobi ili obrtniku, mora li se ugovoriti kamata, kakav je porezni položaj ugovorenih kamata, postoji li najniža ili najviša kamata i tome slično.
1. Uvodne napomene
2. Zakonsko određenje ugovornih kamata
3. Kamata - dohodak od kapitala
4. Porezni položaj odricanja od potraživanja za kamate
5. Oporezivanje kamata koje se isplaćuju nerezidentima i kamata koje ostvaruju rezidenti po osnovi zajma danog u inozemstvo
6. Umjesto zaključka

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)