RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Ovo je jedna u nizu cjelina kojima se kroz pitanja i odgovore pojašnjavaju prijeporne situacije u području primjene Zakona o javnoj nabavi.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)