RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Težište političkog odlučivanja u lokalnim jedinicama je na predstavničkom tijelu, pri čemu ono mora postupati u skladu s ustavnim načelnima i kretati se unutar zakonskih granica. Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi regulirana su, između ostalog, i pitanja koja se odnose na okvire za način rada predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Međutim, ističe se da se način rada predstavničkog tijela detaljnije uređuje poslovnikom predstavničkog tijela, u skladu sa zakonom i statutom.
Slijedom navedenog, u ovom je članku dan odgovor na određena pitanja (njih devet) koja se javljaju u radu i postupanju predstavničkih tijela jedinica LP(R)S-a.
1    Uvod
2    Rad predstavničkih tijela- odgovori na pitanja koja ona susreću u radu
 

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)