Konsolidacija financijskih izvješća

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2015
Članak:
Konsolidacija financijskih izvješća
Stranica:
38.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Sažetak:

Rok za predaju u FINA-u konsolidiranih financijskih izvješća za 2014. je najkasnije 30. rujna tekuće godine. Obveza konsolidacije financijskih izvješća propisana je čl. 16. Zakona o računovodstvu i čl. 250.b odnosno 431.b ZTD-a. Mali i srednji poduzetnici pripremaju konsolidaciju financijskih izvješća prema zahtjevima HSFI-ja 2 - Konsolidirani financijski izvještaji, a veliki poduzetnici i oni čiji su vrijednosni papiri uvršteni na organizirano tržište vrijednosnica ili se spremaju za takvo uvrštavanje, prema zahtjevima MSFI-ja 10 – Konsolidirani financijski izvještaji odnosno MSFI-ja 3 – Poslovna spajanja. Zakonom o reviziji i Zakonom o računovodstvu propisana je obveza revizije konsolidiranih financijskih izvješća u skladu s propisanim uvjetima.
1. Obveza konsolidacije financijskih izvješća
2. Objava konsolidiranih financijskih izvješća
3. Knjigovodstvo ulaganja u ovisna društva
4. Iskazivanje goodwilla i prihoda od povoljne kupnje
5. Načela konsolidacije
6. Sastavljanje konsolidacijskih financijskih izvješća
7. Primjer konsolidacije financijskih izvješća
8. Zaključak

Hashtags:
#Računovodstvo