Prodaja dugotrajne imovine i povrat primljenog dara

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2015
Članak:
Prodaja dugotrajne imovine i povrat primljenog dara
Stranica:
71.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Sažetak:

U ovom praktikumu neprofitnog računovodstva knjiže se i obrazlažu knjiženja: 1. Prodaja dugotrajne nefinancijske imovine i 2. Povrat prethodno primljenog dara. Pri prodaji dugotrajne nefinancijske imovine ne koriste se računi redovite prodaje te se rabi bruto-načelo. Ne može se primljeni dar vratiti ako raspolaganje primljenim darom nije bilo ograničeno, već prijenos novčanih sredstava koji je povezan s primljenim darom dobiva novo pravno utemeljenje.  
1. Prodaja dugotrajne nefinancijske imovine
2. Povrat prethodno primljenog dara
 

Hashtags:
#Neprofitno, #NeprofitnoRačunovodstvo, #Računovodstvo