Pregled izmjena u vezi s izvješćivanjem kreditnih i depozitnih poslova s inozemstvom

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2015
Članak:
Pregled izmjena u vezi s izvješćivanjem kreditnih i depozitnih poslova s inozemstvom
Stranica:
150.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Gordana MIŠKIĆ
Sažetak:

Kako je većini trgovačkih društava i institucija koji u svom poslovanju surađuju s inozemstvom već poznato, Hrvatsku je narodnu banku pod raznim uvjetima i načinima i putem mnogobrojnih izvješća potrebno izvješćivati o poslovima s inozemstvom.
Zakonska podloga za izvješćivanje su različiti zakoni i brojni podzakonski akti (odluke, uredbe, upute) koji podrobnije propisuju vrste izvješća, način i obveznike izvješćivanja. S obzirom na najnoviju izmjenu odgovarajuće odluke kojom se uređuje sustav izvješćivanja HNB-a, u ovom se članku daje pregled i opis izmjena na koje izvještajne jedinice trebaju obratiti pozornost. Za veći broj izvještajnih jedinica izmjene će predstavljati smanjenje izvještajnog opterećenja, a za određene se poslove proširuje opseg izvješćivanja.
1. Općenito o izvješćivanju kreditnih poslova s inozemstvom
2. Općenito o depozitnim poslovima s inozemstvom
3. Ključne izmjene u izvješćivanju kreditnih i depozitnih poslova s inozemstvom
4. Podatci o izdavanju dužničkih vrijednosnih papira u inozemstvu
 

Hashtags:
#PoslovanjeInozemstvo