Zapošljavanje osoba na povremenim sezonskim poslovima u poljoprivredi

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2015
Članak:
Zapošljavanje osoba na povremenim sezonskim poslovima u poljoprivredi
Stranica:
159.
Autor/i:
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

Rad u sezonskim poslovima u poljoprivredi omogućava zaradu nezaposlenim osobama te umirovljenicima bez obustave mirovine, na način uređen Zakonom o poticanju zapošljavanja. Za vrijeme obavljanja rada poslodavac obvezno osigurava te osobe kupnjom vrijednosnog kupona –„ markica“.
Jedna „markica“ znači osiguranje za jedan dan rada. Primitci koje te osobe ostvaruju u 2015. ne mogu biti niži od 72,10 kn (neto) dnevno na koje treba obračunati porez na dohodak i prirez prema Zakonu o porezu na dohodak. Osiguranje putem vrijednosnog kupona priznaje se na poseban način i u mirovinsku osnovicu. Detaljnije o tome pišemo u ovom članku.
1. Uvodne napomene
2. Koji se poslovi smatraju sezonskim poslovima u poljoprivredi
3. Tko može pomagati na poslovima u poljoprivredi bez sklapanja ugovora
4. Postupak pri zapošljavanju na povremenim poslovima u poljoprivredi
5. Što je vrijednosni kupon
6. Naknada za rad sezonskog radnika u poljoprivredi
7. Oporezivanje naknade
8. Izvješćivanje na obrascu JOPPD
9. Treba li osoba podnijeti godišnju poreznu prijavu
10. Knjiženje nastalih izdataka
11. Evidencije o uplaćenim doprinosima i priznavanje prava iz mirovinskog osiguranja
 

Hashtags:
#Obrtnici