Ugovor o stručnom osposobljavanju za rad

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2015
Članak:
Ugovor o stručnom osposobljavanju za rad
Stranica:
187.
Autor/i:
Autori: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Sažetak:

Ugovor kojim se zasniva odnos stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa, temelj je zasnivanja takvog odnosa. S obzirom na to da je riječ o često korištenom pravnom institutu u našoj aktualnoj praksi, detaljnije o istome možete pročitati u nastavku članka.
1. Uvod
2. O ugovoru o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa
3. Što poslodavac treba učiniti kada namjerava primiti na rad osobu na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa prema Zakonu o poticanju zapošljavanja
4. Obvezno osiguranje osoba na stručnom osposobljavanju
5. Osvrt na neka relevantna pitanja
6. Evidencije iz područja rada

Hashtags:
#Pravo, #RadnoPravo