Stjecanje bez osnove

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2015
Članak:
Stjecanje bez osnove
Stranica:
198.
Autor/i:
Autor: Martinija MALIĆ , dipl. iur.
Sažetak:

Autorica u članku opisuje institut stjecanja bez osnove koji je u hrvatskom pravnom sustavu normativno uređen u Zakonu o obveznim odnosima. U članku je objašnjen pojam stjecanja bez osnove, pravila vraćanja stjecanja bez osnove te je dan pregled značajnije sudske prakse u vezi sa stjecanjem bez osnove.
1. Uvod
2. Pravila vraćanja stečenog bez osnove
3. Opseg vraćanja
4. Sudska praksa vezana za institut stjecanja bez osnove
5. Kad se može zadržati primljeno
6. Uporaba stvari u tuđu korist i obratno
7. Zastara
8. Zaključak
 

Hashtags:
#Pravo