RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Pojam „inozemne usluge“ nije službeni porezni naziv usluga, ne nalazi se i pod tim nazivom nije pojašnjen u Zakonu o PDV-u. Međutim, u poreznom smislu uobičajeno se koristi kao i prije ulaska u EU. Zapravo je riječ o određivanju poreznog položaja usluga ovisno o poreznom mjestu obavljanja usluga koje prvenstveno ovisi o tome jesu li pružene ili primljene od poreznih obveznika iz EU-a, trećih zemalja i trećih područja ili osobama koje nisu porezni obveznici, odnosno fizičkim osobama.
U nastavku članka pojašnjavaju se odredbe u vezi s određivanjem mjesta oporezivanja usluga, odnosno je li neka usluga oporeziva PDV-om ili nije te treba li PDV obračunati porezni obveznik u RH, u EU-u, trećim zemljama ili u trećim područjima.
1. uvod
2. Tko se smatra poreznim obveznikom za potrebe obračuna PDV-a na „inozemne“ usluge
3. Određivanje mjesta oporezivanja „inozemnih“ usluga i način obračunavanja pdv-a
 

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)