RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Opći porezni zakon propisuje pravila odnosno postupak po kojem se utvrđuju činjenice bitne za pravilno oporezivanje. Autor u članku pobliže objašnjavanja kada su porezni obveznici obvezni dati obavijesti poreznom tijelu te kada su i pod kojim pretpostavkama ovlašteni uskratiti obavijesti. S tim u vezi navodi i presudu Visokoga upravnog suda RH. Jednako tako, pobliže objašnjava koja su načela bitna za vođenje poreznog postupka.
1. Uvod
2. Obveza davanja obavijesti u poreznom postupku
3. Uskrata obavijesti prema čl. 74. OPZ-a
4. Pojam samookrivljavanja i obveze poreznog tijela
5. Uskrata davanja i predočenja stručnog mišljenja
6. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)