RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

S primjenom od 1. listopada 2015. objavljene su izmjene Pravilnika o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine (Nar. nov., br. 102/15.). Najnovijim izmjenama objavljen je novi obrazac o obračunu plaće i naknade plaće (obrazac IP1) te obrazac obračuna neisplaćene plaće i naknade plaće (obrazac NP1). Pri ispostavljanju isplatnih lista poslodavci trebaju voditi računa o tome da je obrazac NP 1 ovršna isprava, dok obrazac IP1 sadržava podatke koji radniku pružaju informaciju o načinu obračuna plaće i javnih davanja. Više o tome možete pročitati u nastavku.
1. Novi obrasci za isplaćenu i neisplaćenu plaću i naknadu plaće
2. Obvezni sadržaj isplatne liste isplaćene plaće - obrazac IP1
3. Sadržaj isplatne liste neisplaćene plaće
4. Kako poslodavac treba postupiti ako je plaću isplatio samo djelomično
5. Mora li radnik potpisati isplatne liste
6. Za koga nije obvezno ispostavljati obrazac IP1 odnosno obrazac NP1
7. Čuvanje isprava povezanih s obračunom plaće, naknade plaće i otpremnine

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)