RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Mnogi su radnici u posljednje vrijeme bili mobilizirani sa svrhom pomoći za vrijeme poplava, kao pomoć pri prihvatu izbjeglica i sl. U ovom se članku osvrćemo na tematiku obračuna javnih davanja i izvješćivanje putem obrasca JOPPD o isplatama pripadnicima operativnih snaga zaštite i spašavanja za vrijeme mobilizacije i sudjelovanja u akcijama pružanja pomoći u Republici Hrvatskoj ili izvan njezina područja.
1. Uvod
2. Prava zaposlenih građana i pripadnika civilne zaštite
3. Prava nezaposlenih osoba i pripadnika civilne zaštite
4. Obveze javnih davanja prema novčanim naknada
5. Obvezno osiguranje, prava i obveze u vezi s obveznim osiguranjem mobiliziranih i ostalih osoba koje sudjeluju u zaštiti i spašavanju
6. Obveza doprinosa osoba osiguranih u određenim okolnostima

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)