RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Pravilnik o obvezujućim mišljenjima, ispravku prijave, statističkim izvješćima i poreznoj nagodbi rezultat je obveze propisane zadnjim izmjenama i dopuna Općega poreznog zakona. Tako se navedenim Pravilnikom propisuje obveza podnošenja statističkih izvješća Poreznoj upravi za potrebe utvrđivanja činjenica bitnih za oporezivanje. Prema nacrtu teksta Pravilnika, o kojem smo pisali u časopisu RRiF, br. 7/15., str. 71., prvi obrazac OPZ-STAT-1 trebalo je predati najkasnije do 20. studenog 2015., za dospjela, a nenaplaćena potraživanja na 30. rujna 2015. Međutim, konačnim tekstom prva obveza predaje toga statističkog izvješća pomaknuta je na 20. veljače 2016., sa stanjem dospjelih, a nenaplaćenih potraživanja na 31. prosinca 2015. Ne treba izvještavati o potraživanjima koja su na dan sastavljanja starija od 6 godina.
1. Uvod
2. Izvješćivanje o dospjelim, a nenaplaćenim potraživanjima
3. Koji posebni propis uređuje rokove plaćanja
4. Odredbe o statističkom izvješću OPZ-STAT-1
5. Zaključak
 

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)