RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

1. Uvod
2. Cilj i djelokrug rasprave
3. Sažetak rasprava
4. Zaključno
 

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)