RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U članku se razmatra mogući ustroj izvješćivanja o nenaplaćenim potraživanjima od kupaca koja su rokovno dospjela, a za koja dužnici kasne s uplatom. Iako su informacije o tome bitne za upravu društva radi upravljanja likvidnošću, u taj se informacijski dio uključuje i Porezna uprava koja je Pravilnikom o obvezujućim mišljenjima, ispravku prijave, statističkim izvješćima i poreznoj nagodbi (Nar. nov., br. 78/15.) obvezala poduzetnike na dostavu informacija o dospjelim o nenaplaćenim potraživanjima. U drugom dijelu članka pozornost pridajemo načinima održanja solventnosti.
1. Rokovi plaćanja – kada nastaje zakašnjenje
2. Vrsta potraživanja i obveznici izvješćivanja
3. Priprema za potrebe izvješćivanja o dospjelim, a nenaplaćenim potraživanjima
4. Neke metode i mjere za uklanjanje poremećaja u plaćanjima
5. Umjesto zaključka

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)