RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 11.2015
  • Članak:Dokumentarni akreditiv
  • Stranica:177.
  • Autor/i:Dr. sc. Miroslav GREGUREK , prof. vis. šk.

Sažetak:

Dokumentarni je akreditiv bankarski instrument osiguranja plaćanja i plaćanja kojim nalogodavac (kupac) stavlja putem banke korisniku (prodavatelju) na raspolaganje određeni svotu naplativu po ispunjenju određenih uvjeta. Kod dokumentiranog ili robnog akreditiva isplata se može uvjetovati predajom određenih dokumenata (tovarni list, faktura i sl.), pa on tada postaje uvjetnim akreditivom. Korisnik prije ispunjavanja bankarske obveze plaćanja mora ispuniti uvjete. Kod „običnih“ akreditiva banka ispunjava svoju obvezu plaćanja prema korisniku bez njegove obveze da banci podnese dokumente itd. Više o ovom instrumentu plaćanja i osiguranja plaćanja, u nastavku članka.
1. Dokumentarni akreditiv kao instrument plaćanja
2. Pravno-financijski odnosi dokumentarnog akreditiva
3. Postupak ugovaranja i izvršenja plaćanja dokumentarnim akreditivom
4. Akreditivni dokumenti
5. Umjesto zaključka
 

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)