RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost obrta te poljoprivrede i šumarstva, a čiji ukupni godišnji primitci u poreznom razdoblju nisu veći od 149.500,00 kn, mogu izabrati plaćanje paušalnog poreza na dohodak i prireza kako bi jednostavnije i lakše ispunjavali porezne obveze.
Paušalnim oporezivanjem unaprijed je određena porezna osnovica na koju se plaća porez na dohodak tijekom poreznog razdoblja, dok se konačna porezna obveza utvrđuje prema ostvarenom prometu iskazanom na obrascu PO-SD, koji su porezni obveznici za 2015. obvezni podnijeti nadležnoj ispostavi PU prema svom prebivalištu ili uobičajenom boravištu najkasnije do 15. siječnja 2016. U slučaju početka ili prestanka obavljanja samostalne djelatnosti tijekom poreznog razdoblja, godišnji se paušalni dohodak utvrđuje razmjerno broju mjeseci obavljanja djelatnosti, i to u korist poreznog obveznika.
U nastavku članka pročitajte na koji se način utvrđuje godišnji paušalni porez na dohodak, u kojem se roku isti plaća, kako se utvrđuje i obračunava obveza plaćanja obveznih doprinosa te koje su vrste samostalnih djelatnosti izuzete iz paušalnog oporezivanja.
1. Uvod
2. Vrste samostalnih djelatnosti koje mogu plaćati paušalni porez
3. Propisani uvjeti za paušalno plaćanje poreza na dohodak
4. Rok za podnošenje prijave za paušalno oporezivanje dohotka u 2016.
5. Godišnji paušalni porez na dohodak
6. Smanjenja paušalnog poreza na dohodak
7. Rokovi plaćanja paušalnog poreza i uplatni računi
8. Prestanak uvjeta za paušalno oporezivanje i ukidanje rješenja o paušalnom plaćanju poreza
9. Privremena obustava obavljanja samostalne djelatnosti
10. Poslovne knjige i evidencije
11. Paušalisti kao mali obveznici fiskalizacije
12. Izvješće o paušalnom dohotku za 2015. na obrascu PO-SD
13. Doprinosi za obvezna osiguranja
14. Zaključak
 

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)