RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Fizičkim je osobama dopušteno uz radni odnos obavljati i samostalnu djelatnost. Oporezivanje samostalne djelatnosti obavlja se putem poslovnih knjiga, porezom na dohodak ili porezom na dobitak na jednak način kao što bi se oporezivanje obavljalo da fizička osoba samostalnu djelatnost obavlja kao svoje jedino i glavno zanimanje. Porezna pravila koja su obvezujuća za obavljanje samostalne djelatnosti, kada se obavlja kao jedino i glavno zanimanje, jednaka su i kada se obavljaju uz radni odnos, neovisno o tome kojim se porezom (dohodak ili dobitak) obavlja oporezivanje. U smislu obračunavanja doprinosa za obvezna osiguranja, djelatnost koja se obavlja uz radni odnos smatra se drugom djelatnošću. Ovi porezni obveznici obračunavaju doprinose i plaćaju doprinose po svim osnovama, o čemu, između ostaloga, pišemo u nastavku.
1. Uvodne pripomene
2. Što se smatra drugom djelatnošću
3. Godišnja osnovica za obračun doprinosa
4. Isplata poduzetničke plaće koju isplaćuje fizička osoba koja obavlja samostalnu djelatnost obavlja uz radni odnos
5. Isplate neoporezivih nagrada i potpora kada fizička osoba uz radni odnos obavlja samostalnu djelatnost
6. Privremena obustava obrta i radni odnos

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)