RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Na prijedlog Vlade RH Sabor je donio Zakon i izmjeni i dopunama Zakona o potrošačkom kreditiranju kojim se uređuju dva iznimno bitna pitanja: (1) konverzije kredita denominiranih u CHF i denominiranih u kunama s valutnom klauzulom u CHF; (2) ništetnosti kredita s međunarodnim obilježjem odobrenih od vjerovnika ili posrednika koji nisu imali odobrenje za pružanje kreditnih usluga u RH. Riječ je o bitnim zakonskim novostima, i to ne samo s nomotehničkoga gledišta nego u prvom redu zbog činjenice da neposredno i posredno pogađaju veliki broj adresata. Jednako tako, svojim učincima u bitnome utječu na svakodnevicu velikoga broja građana, ali i na općedruštvene, financijske, porezne i druge tijekove u Republici Hrvatskoj. U ovom se članku donosi prikaz zakonskih rješenja.
1. Uvod
2. Konverzija kredita denominiranih u CHF i denominiranih u kunama s valutnom klauzulom u CHF
3. Ništetnost kredita s međunarodnim obilježjem odobrenih od vjerovnika ili posrednika bez odobrenja za pružanje kreditnih usluga
4. Tablični prikazi konverzija
5. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)